Consell Pastoral del Poble-sec 2012-2013


Consell Pastoral del Poble-sec


Durant el curs 2012-2013, tal com consta a l'acta de la reunió del 29 de setembre de 2012, iniciem una nova etapa en la que el Consell Pastoral del Poble-sec assumirà totes les funcions pastorals que fins ara compartia amb els Consells Pastorals Parroquials.
La realitat d'una pastoral que, pràcticament en tots els camps, es treballa de manera conjunta entre les quatre parròquies del Poble-sec fa imprescindible aquest pas, de cara a evitar duplicitats i a augmentar la complicitat de totes les parròquies en el projecte comú.
El Consell Pastoral del Poble-sec està format per 3 laics de cada parròquia, els preveres que tenen nomenament a les diverses parròquies (5), i 1 representant de l'Esplai Xerinola. En total durant aquest curs: 18 consellers.

Reunions del Consell Pastoral del Poble-sec per al curs 2012-2013:
  • 29/09/2012 - 10:00 (MD de Lurdes)
  • 10/11/2012 - 10:00 (St Salvador d'Horta)
  • 15/12/2012 - 10:00 (St Pere Claver)
  • 12/01/2013 - 10:00 (Sta Madrona)
  • 09/02/2013 - 10:00 (MD de Lurdes)
  • 09/03/2012 - 10:00 (St Salvador d'Horta)
  • 13/04/2012 - 10:00 (St Pere Claver)
  • 11/05/2013 - 10:00 (Sta Madrona)
  • 08/06/2013 - 10:00 (MD de Lurdes)
  • 13/07/2013 - 10:00 (St Salvador d'Horta)

També es crearà durant el curs una Comissió Permanent del Consell Pastoral del Poble-sec que vetllarà per totes aquelles qüestions que s'hagin de resoldre entre Consells, i el·laborarà també l'ordre del dia del Consell Pastoral.

Equips Parroquials


A partir d'aquest nou funcionament, a cada parròquia hi haurà un Equip Parroquial que vetllarà per totes les qüestions pròpies de la parròquia, com ara la gestió d'infraestructures, l'economia, les activitats pròpies com ara la Festa Patronal, etc.
Aquest Equip Parroquial funcionarà a cadascuna de les quatre parròquies, tot i que Santa Madrona i Sant Salvador d'Horta ja són de fet un Agrupament Parroquial.
La periodicitat de les reunions es decidirà a cada parròquia.