Catequesi d'Infants i Adolescents 2013-2014La Catequesi d'Infants i Adolescents està organitzada en diversos nivells:

N1 (nivell 1): Nens i nenes de 3er de Primària, nascuts el 2005, que fan el primer curs de preparació per a rebre el sagrament de l'Eucaristia (i també el Baptisme els que no l'han rebut).


N2 (nivell 2): Nens i nenes que fan el segon curs de preparació per a rebre el sagrament de l'Eucaristia. Ja han fet el nivell N1. La majoria fan 4rt de Primària i són nascuts el 2004.


NX (nivell 3 i superiors): Nens i nenes a partir de 5è de Primària, nascuts el 2003 o abans, que continuen la Catequesi després de la primera Comunió i/o que es preparen per a rebre els sagraments de la iniciació cristiana: Baptisme, Eucaristia i Confirmació.

>Inscripció NX 2013-2014 PDF 

Paral·lelament a les sessions amb nens i nenes hi ha també trobades de formació de pares, misses familiars mensuals, etc.

Comunitat Catòlica Xinesa / Curs 2013-2014

Activitats ordinàries de la Comunitat Catòlica Xinesa a la Parròquia de la Mare de Déu de Lurdes:

Eucaristia en xinès
Diumenge 17:30

Catequesi Infantil
Diumenge 16:00-17:00

Compartir la Paraula de Déu
Diumenge 16:00-17:00

També es fa Catequesi per a Adults els dijous (17:30-18:40) i els dissabtess (10:30-12:00) en domicilis particulars.