Formació

Catequesi
.....................................................................

Sagraments
Preparació per al Baptisme
Preparació per al Matrimoni Inscripció
.....................................................................

Estudi d'Evangeli
.....................................................................

Video
.....................................................................