Catequesi a casa 2019-2020

31/05/2020 Catequesi a Casa N2
31/05/2020 Pentecosta Pregar en Família català
31/05/2020 Pentecosta Catequesi català
31/05/2020 Pentecostés Catequesis castellano
24/05/2020 Dg VII Pasqua Pregar en Família català
24/05/2020 Dg VII Pasqua Catequesi català
24/05/2020 Dgo VII Pascua Catequesis castellano
23/05/2020 Catequesi a Casa N1
17/05/2020 Dg VI Pasqua Pregar en Família català
17/05/2020 Dg VI Pasqua Catequesi català
17/05/2020 Dgo VI Pascua Catequesis castellano 
10/05/2020 Dg V Pasqua Pregar en Família català
10/05/2020 Dg V Pasqua Catequesi català
10/05/2020 Dgo V Pascua Catequesis castellano 
09/05/2020 Catequesi a casa N1
03/05/2020 Dg IV Pasqua Pregar en Família català
03/05/2020 Dg IV Pasqua Catequesi català
03/05/2020 Dgo IV Pascua Catequesis castellano 
26/04/2020 Cançó Queda't amb nosaltres!
26/04/2020 Dg III Pasqua Pregar en família català
26/04/2020 Dg III Pasqua Catequesi català
26/04/2020 Dgo III Pascua Catequesis castellano
26/04/2020 Video Los discípulos de Emaús
26/04/2020 Catequesi a Casa N2
25/04/2020 Catequesi a Casa N1
19/04/2020 Video Jesús se aparece a los discípulos
19/04/2020 Dg II Pasqua Pregar en família català
19/04/2020 Dg II Pasqua Catequesi català
19/04/2020 Dgo II Pascua Catequesis castellano
12/04/2020 Cançó Crist ha ressuscitat de Kairoi
12/04/2020 Video Resurrección de Jesús
12/04/2020 Pasqua Pregar en família català
10/04/2020 Video Muerte de Jesús
09/04/2020 Video Última Cena
09/04/2020 Setmana Santa Catequesi català
09/04/2020 Semana Santa Catequesis castellano
05/04/2020 Video Entrada de Jesús en Jerusalen
05/04/2020 Rams Pregar en família català
05/04/2020 Rams Catequesi català
05/04/2020 Ramos Catequesis castellano
29/03/2020 Viacrucis castellà
29/03/2020 Dg V Quaresma Pregar en família català
29/03/2020 Dg V Quaresma Catequesi català
29/03/2020 Dgo V Cuaresma Catequesis castellano
22/03/2020 Dg IV Quaresma Pregar en família català
22/03/2020 Dg IV Quaresma Catequesi català
22/03/2020 Dgo IV Cuaresma Catequesis castellano
25/12/2019 Video Navidad