Catequesi d'Infants i Adolescents 2012-2013La Catequesi d'Infants i Adolescents està organitzada en diversos nivells:

N1 (nivell 1): Nens i nenes de 3er de Primària, nascuts el 2004, que fan el primer curs de preparació per a rebre el sagrament de l'Eucaristia (i també el Baptisme els que no l'han rebut).


N2 (nivell 2): Nens i nenes que fan el segon curs de preparació per a rebre el sagrament de l'Eucaristia. Ja han fet el nivell N1. La majoria fan 4rt de Primària i són nascuts el 2003.


NX (nivell 3 i superiors): Nens i nenes a partir de 5è de Primària, nascuts el 2002 o abans, que continuen la Catequesi després de la primera Comunió i/o que es preparen per a rebre els sagraments de la iniciació cristiana: Baptisme, Eucaristia i Confirmació.


Paral·lelament a les sessions amb nens i nenes hi ha també trobades de formació de pares, misses familiars mensuals, etc.