Catequesi d'Infants 2011-2012

La Catequesi d'Infants consisteix en dos cursos mitjançant els quals els nens i nenes es preparen per a rebre el sagrament de l'Eucaristia.
Ordinàriament el primer curs (N1 - Nivell 1) coincideix amb el 3er de Primària, i el segon curs (N2 - Nivell 2) amb el 4rt de Primària.
Paral·lelament a les sessions amb nens i nenes hi ha també reunions mensuals de pares i mares, misses familiars mensuals, trobades conjuntes cada trimestre, etc.