Capellans

Actualment els preveres que serveixen les parròquies del Poble-sec són:

Josep Catà i Mitjans
     rector de Santa Madrona i de Sant Salvador d'Horta
Pep Ricart i Oller, sj
     rector de Sant Pere Claver
Joan Cabot i Barbany
     rector de la Mare de Déu de Lurdes
     adscrit a Santa Madrona i a Sant Salvador d'Horta
Toni Nello i Figa
     adscrit a Santa Madrona i a la Mare de Déu de Lurdes

Tots els preveres col·laborem indistintament a les quatre parròquies, tant en la celebració de les misses com en les diverses activitats.
Mensualment ens reunim per programar i coordinar les nostres diverses activitats pastorals.