Catequesi d'Infants i Adolescents 2014-2015La Catequesi d'Infants i Adolescents està organitzada en diversos nivells:

N1 (nivell 1): Nens i nenes de 3er de Primària, nascuts el 2006, que fan el primer curs de preparació per a rebre el sagrament de l'Eucaristia (i també el Baptisme els que no l'han rebut).

Molt important!
Aquest curs iniciem un nou itinerari per al primer curs de Catequesi (N1 pla B) que explicarem amb detall a la Reunió de Pares i Mares que tindrà lloc a Santa Madrona (Tapioles, 10) el dimarts 30 de setembre de 2014 a les 20h.


N2 (nivell 2): Nens i nenes que fan el segon curs de preparació per a rebre el sagrament de l'Eucaristia. Ja han fet el nivell N1. La majoria fan 4rt de Primària i són nascuts el 2005.

>Tríptic N2 2014-2015 PDF

NX (nivell 3 i superiors): Nens i nenes a partir de 5è de Primària, nascuts el 2004 o abans, que continuen la Catequesi després de la primera Comunió i/o que es preparen per a rebre els sagraments de la iniciació cristiana: Baptisme, Eucaristia i Confirmació.

>Inscripció NX 2014-2015 PDF 

Paral·lelament a les sessions amb nens i nenes hi ha també trobades de formació de pares, misses familiars mensuals, etc.