Davantal Pasqua


"Queda't amb nosaltres!"
Lc 24,29