Consell Pastoral del Poble-sec 2013-2014

El Consell Pastoral del Poble-sec està format per 3 laics de cada parròquia, els preveres que tenen nomenament a les diverses parròquies (4), i 1 representant de l'Esplai Xerinola. En total durant aquest curs: 17 consellers.

Reunions del Consell Pastoral del Poble-sec per al curs 2013-2014:
  • 28/09/2013 - 10:00 (Sta Madrona)
  • 09/11/2013 - 10:00 (St Pere Claver)
  • 30/11/2013 - 10:00 (MD de Lurdes)
  • 08/03/2014 - 10:00 (St Salvador d'Horta)
  • 10/05/2014 - 10:00 (Sta Madrona)
  • 12/07/2014 - 10:00 (St Pere Claver)

Comissió Permanent

Vetlla per totes aquelles qüestions que s'han de resoldre entre Consells, i el·labora l'ordre del dia del Consell Pastoral.
Està formada per un membre de cada parròquia i un prevere.

Equips Parroquials

A cada parròquia hi ha un Equip Parroquial que vetlla per totes les qüestions pròpies de la parròquia (la gestió d'infraestructures, l'economia, les activitats com ara la Festa Patronal, etc.)
Aquest Equip Parroquial funciona a cadascuna de les quatre parròquies.
La periodicitat de les reunions es decideix a cada parròquia.